Ogłoszenie o naborze

I Liceum Ogólnokształcące , ul. Gimnazjalna 3, 86-100 Świecie, ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy  sprzątaczki

  • Status ogłoszenia o naborze:Po terminie składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:1
  • Wydział:I Liceum Ogólnokształcące , ul. Gimnazjalna 3, 86-100 Świecie
  • Miejsce pracyI Liceum Ogólnokształcące , ul. Gimnazjalna 3, 86-100 Świecie
  • StanowiskoSprzątaczka
  • Wymiar etatu40
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2016-09-12
  • Termin składania dokumentów2016-09-26
  • Sposób składania dokumentówskładać osobiście
  • Miejsce składania dokumentóww sekretariacie I Liceum Ogólnokształcącego w Świeciu przy ul. Gimnazjalnej 3
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) wykształcenie co najmniej podstawowe (8-letnia szkoła podstawowa lub gimnazjum),
   b) dokładność w działaniu,
   c) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wymaganym stanowisku,
   d) dyspozycyjność,
   e) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
   f) preferowane będą osoby bez stałego zatrudnienia oraz dochodów,
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowea) umiejętność pracy w zespole
   b) obowiązkowość, rzetelność, pracowitość
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowya) sprzątanie pomieszczeń szkolnych: biurowych, sal lekcyjnych, klatek schodowych oraz korytarzy, sali gimnastycznej, gabinetów, pomieszczeń w budynku Astrobazy
   b) mycie okien, pranie firan i zasłon oraz innych rzeczy niezbędnych do funkcjonowania szkoły,
   c) przestrzeganie zasad bhp i p-poż
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowyNiezbędne dokumenty:

   1) list motywacyjny – podanie,
   2) curriculum vitae,
   3) kserokopie świadectw pracy (poświadczone za zgodność)
   4) potwierdzona kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie
   5) oryginał kwestionariusza osobowego,
   6) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa umyślne,
   7) oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania konkursowego danych osobowych.
  • Lista wybranych kandydatówInformacja o wynikach naboru będzie umieszczona 29.09.2016r. na tablicy ogłoszeń I Liceum Ogólnokształcącego w Świeciu przy ul. Gimnazjalnej 3.

   Rozmowa kwalifikacyjna dla osób, które spełniły wymagania formalne odbędzie się 30.09.2016r. o godz. 1000 w gabinecie dyrektora szkoły.
  • Uzasadnienie wyboru
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian